Velkommen

til Datastuen Tryggelevs hjemmeside

Vi starter forårssæsonen op med tilmelding
d. 5. januar 2022 kl. 14:00

 

Forårets program kan ses her

Datastuen holder til i Tryggelev Brugercenter, Tryggelev 31, 5932 Humble