Corona-øvelser

Da Datastuen Tryggelev pga. smittefare har måtte lukke før sæsonen var forbi, vil vi ad denne vej forsøge os med lidt fjernundervisning. Der vil i den nærmeste fremtid blive lagt nogle øvelser med betegnelserne Fjern01, Fjern02 osv. på denne side. Det vil udelukkende handle om tekstbehandlingsøvelser af forskellig sværhedsgrad. Øvelserne kan gennemføres i det af dig foretrukne tekstbehandlingsprogram

Til hver øvelse vil der være en opgave, tre vejledninger til hhv. Word, Open Office og Wordpad samt eventuelt en råtekst. Det anbefales, at man udprinter opgaven, så man har den liggende ved siden af sig. Prøv at løse opgaven uden at kigge i vejledningen, som man kun skal printes ud, hvis man kører fast i opgaveløsningen. Såfremt øvelsen omfatter en råtekst, er det meningen, at denne kopieres ind i dit tekstbehandlingsprogram, hvorefter den kan bearbejdes.

Hvis du ønsker en kommentar til din løsning af opgaven, er du velkommen til at sende løsningen som en vedhæftet fil til Jan på jghansen@post10.tele.dk

Fjern01

Fjern02

Fjern03 Fjern04 Fjern05