Foreningen

Datastuen Tryggelev er af praktiske grunde organiseret som en forening med vedtægter, medlemmer og en bestyrelse.

Medlemmerne er de til enhver tid tilmeldte deltagere i datastuens kurser og bestyrelsen vælges blandt datastuens vejledere. Medlemmerne betaler altså ikke et egentligt kontingent, men foreningen finansieres af kursusgebyrerne.

Foreningens formål er at vejlede seniorer i brugen af moderne kommunikationsformer, herunder brugen af computer til kommunikation med offentlige myndigheder. (Vedtægternes § 2)

Vedtægternes fulde tekst kan hentes her.

Det kræves at Acrobat Reader fra Adobe er installeret på din computer. Hvis du ikke har programmet, kan det hentes her

http://get.adobe.com/dk/reader/

Billede kommer senere