Pc-vejledning

Pc-vejledningen foregår på deltagernes egne, medbragte, bærbare computere. Datastuen råder dog over tre bærbare computere, som udlånes til deltagere, som f.eks. har en stationær computer derhjemme eller hvis bærbare computer er til reparation.

Vi har opdelt vejledningen i to niveauer, en opdeling som ikke skal tages alt for alvorligt; men som er foretaget for at deltagerne bliver vejledt sammen med andre på nogenlunde samme stade.

Niveau 1 har vi kaldt begyndere og lidt øvede. Her finder vi de deltagere, som aldrig har set en computer før og dem, som stadig føler sig fremmede og/eller usikre over for dette nye medie.
vi regner med maksimalt 12 deltagere på holdet

Niveau 2, som vi har kaldt lidt mere øvede og øvede, er for de deltagere, som allerede har erhvervet sig en smule øvelse i brugen af tastatur og pegeredskab (mus eller touchpad).
Vi regner med maksimalt 16 deltagere på holdet.

For begge niveauer gælder, at det er deltagernes kursus, idet det er deltagerne, som bestemmer, hvad vi skal snakke om, hvilket sker igennem spørgsmål til de enkelte emner.

Enkelte emner skal vi dog, efter vores opfattelse, inddrage i vejledningen, idet vi mener, at de er absolut nødvendige for at få et acceptabelt udbytte af sin computer. Det drejer sig her om brugen af NemId, e-boks, e-mail og offentlige portaler på Internettet. Desuden mener vi, at en smule tekstbehandling med indtastningsøvelser hører med i vejledningen.

Vejledningen koster kr. 250,00 for 12 gange à 2½ timer