Datastuens vejledere

 

Tage Jørn Hansen
Datastuens daglige leder

Pc-vejledning om mandagen og om onsdagen

Kasserer i foreningen

Jan Georg Hansen
It-underviser

Pc-vejleder og tablet-vejledningom mandagen

Sekretær i foreningen og kontakt til eksterne samarbejdspartnere

Webmaster

 

Poul Christiansen
 

Pc-vejleder om onsdagen

Formand i foreningen

Gunda Illum Jørgensen
 

Pc-vejleder om onsdagen

Foreningens revisor